Käyttöehdot

Palvelu ja ehtoihin sitoutuminen. Näitä seuraavia ehtoja sovelletaan KasinoHub.com -sivuston (jäljempänä: "Sivusto") toimintaan.

KasinoHub.com -sivusto arvostelee ja esittelee lukijoilleen sekä kansainvälisiä rahapeliyhtiöitä että niiden tarjoamia erilaisia pelejä.

Tältä sivulta löytyvissä ehdoissa on määritelty KasinoHub.com -sivuston oikeudet ja velvollisuudet, ja KasinoHub.comilla on milloin tahansa oikeus päivittää ja muuttaa näitä ehtoja tarpeen vaatiessa ilmoittamalla asiasta sekä lukijoilleen että mahdollisille rekisteröityneille käyttäjille. Kaikki ehtoihin tehtävät päivitykset ja muutokset julkaistaan aina tällä sivulla.

Sivuston käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") sitoutuu näihin ehtoihin käyttämällä Sivustoa.

Jos Käyttäjä on alle 18-vuotias, tulee hänellä olla huoltajansa suostumus sivuston käyttöön.'

Kohdeyleisö

Sivusto on ensisijassa suunnattu ja kohdennettu käytettäväksi EU:n alueella, eritoten Suomen ulkopuolella asuville, suomen kieltä puhuville henkilöille.

Palveluun sovelletaan Viron lainsäädäntöä riippumatta siitä, mistä maasta Sivustoa käytetään.

Rekisteröityminen palveluun

KasinoHub.com ei tarjoa tällä hetkellä lukijoilleen mahdollisuutta palveluun rekisteröitymiseen.

Sivuston käyttö

Sivusto on tarkoitettu yksityiseen käyttöön, ja käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia niitä voimassaolevia lakipykäliä, jotka rajoittavat hänen osaltaan Sivuston käyttöä. Lukija käyttää Sivustoa myös aina puhtaasti omalla vastuullaan, ja vastaa itse Sivuston vastaanottamiseen käyttämiensä yhteyksien, laitteiden sekä muiden ohjelmistojen hankkimisesta sekä asianmukaisesti toimintakunnosta ja suojaamisesta.

Sivuston tarjoajalla on oikeus tarkastaa kaikki Sivustolle lähetetyt viestit ja tarvittaessa poistaa ne joko kokonaan tai osittain, mikäli Sivuston tarjoaja vain katsoo viestien olevan millään tapaa lainvastaisia, loukkaavia muiden lukijoiden yksityisyyden ja/tai suojattujen oikeuksien kannalta tai mikäli viesteissä on käytetty sopimatonta tai loukkaavaa kieltä, tai mikäli viestit ovat sisällöltään sivustolle liittymättömiä tai rikkovat muilla tavoilla määräyksiä ja/tai sääntöjä.

Sivuston sisällön luvaton käyttö

Sivuston käyttäjät eivät saa muokata, vaihtaa, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai hyödyntää millään muullakaan tavalla Sivustolta löytyviä artikkeleja, tekstejä tai muita kuva- ja videosisältöjä.

Kaikki Sivuston tuottamiseen ja ylläpitoon sekä sen sisältöön liittyvät tekijänoikeudet, poislukien Sivustolla esiintyvien kolmannen osapuolen toimittamat mainossisällöt ja muut informaatiot, kuuluvat poikkeuksetta Sivuston tarjoajalle.

Sivuston jakamat käyttäjäpalkinnot ja niiden verotus

Sivuston käyttäjillä voi olla mahdollisuus voittaa joko palvelun tarjoajan tai sen erinäisten yhteistyökumppanien ja muiden sponsorien tarjoamia palkintoja, joita myöntää joko Sivuston tarjoaja itse tai Sivuston yhteistyökumppani. Mahdollisen palkinnon saamisen edellytyksenä voi olla, että palkinnon saava henkilö on noudattanut kaikkia kilpailu- tai kampanjaohjeissa mainittuja sääntöjä ja ehtoja.

Palkinnon mahdolliselle voittajalle ilmoitetaan voitosta aina henkilökohtaisesti, ja saadut palkinnot katsotaan palkinnon saajan kannalta veronalaiseksi tuloksi. Palkinnon antajan sekä palkinnon saajan tulee ilmoittaa palkinnosta verottajalle asianmukaisesti. Sivustolla jaettuja lukijapalkintoja ei ole mahdollista muuttaa rahaksi tai muiksi mahdollisiksi palkintomuodoiksi.

Sivuston tarjoaja ei kuitenkaan vastaa millään tapaa kolmannen osapuolen - kuten sponsorit ja muut yhteistyökumppanit - jakamista tai myöntämistä palkinnoista, niiden saatavuudesta, yleisestä toimivuudesta, käytöstä aiheutuvista vahingoista tai mistään palkintoihin liittyvistä kuluista.

Vastuunrajoitukset

Sivuston ylläpitäjä tai omistaja ei vastaa sivustolla esiintyvän sisällön tai minkään muun aineiston paikkaansa pitävyydestä, eikä ylläpito takaa Sivuston kautta saatavien erilaisten sisältöjen toimivuutta ikuisesti. Sivuston ylläpito ei myöskään takaa sivuston täysin häiriötöntä toimintaa, eikä Palvelun tarjoaja vastaa sivustolla tai sivuston sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Sivuston ylläpitäjä tai omistaja ei vastaa minkäänlaisesta vahingosta tai muusta mahdollisesta menetyksestä, mikä johtuu sivuston tarjoaman sisällön välillisestä tai välittömästä käytöstä. Sivuston tarjoaja ei myöskään vastaa minkäänlaisesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ellei pakottava lainsäädäntö muutoin määrää.

Käyttäjä käyttää Sivustoa aina ja poikkeuksetta omalla vastuullaan. Sivuston ylläpitäjä tai omistaja ei vastaa kenenkään käyttäjän toiminnasta Sivustolla.

Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Sivustoltamme voi löytyä linkkejä kolmannen osapuolen ylläpitämille verkkosivustoille, joihin Sivuston ylläpidolla ei ole minkäänlaista määräysvaltaa. Näin ollen Sivuston ylläpito eikä Sivuston omistaja vastaa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä, linkkien tai palveluiden toiminnasta tai näillä verkkosivustoilla näkyvän tiedon ja sisällön paikkaansa pitävyydestä.

Sivuston omistaja ja ylläpito ei myöskään ole vastuussa kolmannen osapuolen itse toimittaman mainosmateriaalin lain tai hyvien tapojen mukaisuudesta.